top of page
  • CAMILLA BUZZI

Myanmar, masseovergrep og beskyttelse i en digital tidsalder.


Da Myanmars militære tok makten ved et kupp i februar i år, ble en hel verden vitne til hvordan landets nye «Generasjon Z» raskt tok til sosiale medier for å mobilisere til protest mot kuppet. I de påfølgende månedene, har vi hatt debatt her hjemme om Telenors nærvær i landet og selskapets ansvar for å beskytte kundenes personvern og hindre at brukerdata havner i militærets hender når Telenor nå selger seg ut av Myanmar.

Telenor er ikke det eneste internasjonale teknologiselskapet som er blitt møtt med kritikk for sin handlemåte i Myanmar i senere år. For fire år siden ble Rohingya-folket i Myanmar utsatt for det som i dag anses som et forsøk på folkemord. Det er dokumentert, blant annet av en granskningskommisjon nedsatt av FN, at Facebook var en særdeles viktig plattform for å oppildne til den volden som førte til folkemordet i 2017. Og på tross av løfter om det motsatte, har Facebook også bidratt til å forsterke den militære propagandaen i landet siden kuppet i februar i år, viser blant annet en fersk granskning utført av organisasjonen Global Witness.14 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page