top of page

Salgsvilkår


  Innledning

Disse vilkårene gjelder kjøp av medlemskap og overføring av donasjoner gjennom nettsiden crphsupportgroup.no.

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.


1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


2. Partene

Selger er 'CRPH Support Group, Norway',  Fossvegen 6,1925 Blaker, Tel: 93614831, email: crph.norway@gmail.com og betegnes i det følgende som foreningen.

Kjøper er den som foretar donasjonen eller kontingentbetalingen, og betegnes i det følgende som giver/giveren eller medlem/medlemmet.


3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når giveren/medlemmet har bekreftet overføringen.

4. Medlemskap

Ved innmelding i foreningen kan foreningen kreve innbetaling av medlemskontingent. Innbetaling av medlemskontingent gir medlemskap i inneværende kalenderår, men før betalingsfristen for fornying av medlemskapet utløper er det tilstrekkelig å ha betalt kontingenten for foregående år.

Medlemskontingenten fastsettes av foreningens styre, og kan endre seg fra år til år. Dersom medlemskontingenten endres etter den er betalt av medlemmet, gjelder den nye medlemskontingenten først ved eventuell fornying av medlemskapet. Det fremgår av innmeldingsskjemaet hva medlemskontingenten er det inneværende året. Foreningen kan ikke belaste medlemmet mer enn det beløpet som fremgår av innmeldingsskjemaet.

For å avslutte medlemskapet er det tilstrekkelig å la være å betale medlemskontingenten for det påfølgende kalenderåret. Dersom medlemmet ønsker å avslutte medlemskapet for det inneværende kalenderåret, må medlemmet ta skriftlig kontakt med foreningen på crph.norway@gmail.com. Dersom medlemmet ønsker å angre kjøpet, og få tilbakebetalt medlemskontingenten, må medlemmet gi skriftlig beskjed til foreningen innen 14 dager etter innmelding, iht. angrerettloven.

For øvrig gjelder de betingelser og begrensninger for medlemskapet som følger av foreningens vedtekter.


5. Betaling

Betaling gjennomføres via PayPal, Stripe eller Vipps.

6. Mangel ved varen

Ved eventuelle mangler ved varen ta skriftlig kontakt med foreningen på crph.norway@gmail.com.

7. Donasjoner

Ved donasjon velger giveren selv hvilket beløp som skal doneres, og om det skal gis som et enkeltbidrag eller en månedlig donasjon. Foreningen kan legge inn noen forhåndsdefinerte beløp som forslag til giver.

Donasjonen til foreningen gjennomføres idet giveren har bekreftet transaksjonen i Vipps eller ved annen betalingsløsning.

Dersom giver velger å donere et månedlig beløp, trekkes beløpet en gang i måneden frem til den faste overføringen stanses. Det er ingen bindingstid, og giver kan når som helst kontakte foreningen på crph.norway@gmail.com for å stanse den faste overføringen.


8. Skattefradrag

Foreningen er ikke registrert i skattefradragsordningen for frivillige og ideelle organisasjoner.

9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er foreningen. Med mindre giveren samtykker til noe annet, kan foreningen, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at mottageren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen, eller dersom det følger av lovkrav. Medlemmets/giverens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at foreningen skal få gjennomført avtalen med giveren, eller i lovbestemt tilfelle.

Contact
Details

Address

Fossvegen 6, 1925 Blaker

Norway

Email

Phone

+47 93614831

Social Media

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
bottom of page